ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : CAI
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิตรี นามวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2559,15:07  อ่าน 545 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวิตรี นามวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2556,20:52  อ่าน 3852 ครั้ง
รายละเอียด..