ถาม-ตอบ (Q&A)
เผยแพร่ผลงาน : เรื่อง การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ ปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โพสโดย
Krusa
sawitree.kpw@gmail.com
เผยแพร่ผลงาน : เรื่อง การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ  ปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ผู้วิจัย: นางกิษรา เทสันตะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถานศึกษำ : โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
บทคัดย่อ : https://drive.google.com/file/d/1fWhAgy0wV2_qHlG87xQfvWYpv2sAjI2V/view?usp=sharing
ดาวน์โหลดเพิ่ม : https://drive.google.com/file/d/1JR3tCDCVRcJkt0-EHTcN2Mvcbx-5v4nx/view?usp=sharing
โพสโดย : Krusa
IP : 171.98.81.7
โพสเมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2565,20:55 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :