คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธภูมิ ภูบาล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0922011052
อีเมล์ : yozy-304@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพันธ์ จันทร์แจ้ง
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :