ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายศักดา มุขขันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Qr Code เว็บไซต์
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/10/2012
ปรับปรุง 17/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 844171
Page Views 1062634
กภว.คู่มือสำหรับประชาชน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ์ 045-650174
2 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา บัวน้อย กันทรารมย์ 0-4561-6350
3 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ -
4 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา บักดอง ขุนหาญ 045-637479
5 โรงเรียนพยุห์วิทยา พยุห์ พยุห์ 0879612900
6 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม หนองค้า พยุห์ 045-614437
7 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ 045-826-308
8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร แต้ อุทุมพรพิสัย 0895798395
9 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม โคกจาน อุทุมพรพิสัย 045-616213
10 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ผอ.0844781702,ครูงานแนะแนว0894239075
11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เสียว เบญจลักษ์ 0-4560-5040-1
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ 045-916540
13 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ 612433