กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิราลักษณ์ น้อยพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธนิดา จวงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเหงียน ทิมีตรัง
ครูเวียดนาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0933202466

นางสาวรัตนา กันหาพันธ์ (เป้)
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู(มรภ.ศรีสะเกษ)

นางสาวสุภาพร บุตรดี (กุ้ง)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(มรภ.ศรีสะเกษ)