ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 400) 21 มี.ค. 60
ประกาศจัดซื้อหนังสือโดยวิธีพิเศษ (อ่าน 437) 10 มี.ค. 60
แสดงความยินดี #รับโล่โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน (อ่าน 525) 12 ก.พ. 60
มาฆบูชา 11 กุมภา 60 (อ่าน 467) 12 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อ่าน 848) 12 ก.พ. 60
ค่ายคุณธรรม "หลักสูตรศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" (อ่าน 520) 13 ม.ค. 60
#ขยายระยะเวลาการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดสร้างโรงอาหารขนาด 500 ที่นั่ง (อ่าน 495) 20 ธ.ค. 59
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ (อ่าน 1214) 01 ธ.ค. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลข (อ่าน 457) 01 ธ.ค. 59
ที่พัก-รายการที่พักจังหวัดบึงกาฬ (อ่าน 467) 31 ต.ค. 59
ผลการจัดลำดับ-งานศิลปหัตถกรรม นรฯ #66 (อ่าน 386) 31 ต.ค. 59
สูจิบัตรแข่งโครงงานคอมฯ-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 417) 31 ต.ค. 59
การใช้งาน Kraipakdee WIFI Hotspot (อ่าน 704) 15 ก.ค. 58
แบบฟอร์ม...สำหรับนักเรียนกรอก E-mail เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศในการประเมินโรงเรียน (อ่าน 939) 12 พ.ย. 57
โรงเร่ียนไกรภักดีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 57 (อ่าน 1049) 25 ต.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะ 57 (อ่าน 632) 21 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (อ่าน 836) 11 ก.ย. 57
ค่ายการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน -Project Base Learning (อ่าน 656) 03 ก.ค. 57
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1001) 11 ก.พ. 57
๑ แสนครูดี ของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 901) 17 ม.ค. 57
13-15 มกราคม 57 สอบกลางภาค 2/2556 (อ่าน 657) 09 ม.ค. 57
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ... (อ่าน 690) 07 ม.ค. 57
วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 622) 07 ม.ค. 57
คำขวัญวันเด็ก 2557 คือ กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง (อ่าน 1305) 05 ม.ค. 57