ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.53 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมพร้อมผู้รับผิด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.32 KB