ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

เว็บไซต์โรงเรียน    http://kraipakdee.ac.th/
อีเมล kraipakdee@gmail.com
เพจ https://www.facebook.com/kraipakdeewitayakhomheartข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมheart
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530888
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  530888
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไกรภักดีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kraipakdeewittakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองตะมะ
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  45612433
โทรสาร :
  045616212
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2523
อีเมล์ :
  kraipakdee@gmail.com
เว็บไซต์ :

ข้อมูลการเดินทาง  https://goo.gl/maps/ARo1NSUTnZeFMNZk9