ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 37
PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.19 KB 57
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 77
รหัสเช้า cct Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 213.62 KB 73
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.41 KB 59
ผง.กภว2-แบบกำหนดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 57
คุ่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 66
วาระการประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๑ปี๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 73
คะแนนสอบโอเน็ต59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 95
แบบฟอร์มส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม 61
เกียรติบัตร_เรียนร่วม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 67
เกียรติบัตร_13การงาน_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 55
เกียรติบัตร_14นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 58
เกียรติบัตร_12คอมพิวเตอร์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 70
เกียรติบัตร_8นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 55
เกียรติบัตร_7ดนตรี_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 63
เกียรติบัตร_ทัศนศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 85
เกียรติบัตร_พละ_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 62
เกียรติบัตร_สังคม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 55
เกียรติบัตร_วิทย์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 61
เกียรติบัตร_คณิต_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 57
เกียรติบัตร_ไทย_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 55
ชื่อนักเรียนครูรับเกียรติบัตร-ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ..... ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 69
รายชื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66-2559 ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนตุลาคม2559 89
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตุลาคม59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 122
คำสั่งแม่บทโรงเรียน2559 Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 111
Mou Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 69
แบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 400.5 KB 69
รายยชื่อครูที่ปรึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 15.13 KB 116
สรุปเปรียบเทียบผลการสอน o net 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.69 KB 72
คู่มือ แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.93 KB 185
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 56
คู่มือการมอบนโยบาย 10 กุมภาพันธ์ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 63
คะแนนสอบ O net -2557- ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 100
คะแนนสอบ O net -2557- ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 79
สรุปรายงาน อบรมครูสร้างบล็อก 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 862.6 KB 73
รายงานโครงการ DLIT 99
เกียรติบัตรครูดี วันครู 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.97 KB 97
เกียรติบัตรแข่งน้ำพริกสุรินท์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.13 KB 63
เกียรติบัตรขับร้องไทยลูกทุ่ง ม.ต้นสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.54 KB 69
เกียรติบัตรนาฎศิลป์ศิลปะสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.38 KB 61
เกียรติบัตรครูสุนนทาคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.98 KB 70
สรุปนักเรียนพิเศษ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 76
รายชื่อนักเรียน 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 692.06 KB 72
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน2 370
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 181
สรุปโครงการอ่านไม่คล่อง Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 68
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.72 KB 124
ฝากสารสนเทศกลุ่มการงานอาชีพ57-58 80
ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา57 75
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลการประเมินไปใช้ 81
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 69
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 77
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 82
เพลงมาร์ไกรภักดีฯ 80
รายงานผลการเรียน ภาคเรียน 1-2-2557 80
O net รายบุคคล ม.6 114
O net รายบุคคล ม.3 75
รายชื่อนักเรียน-57-2 และ ตัดสินชุมนุมเทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1003.5 KB 92
เกียรติบัตร-ครูเด่นโชค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.3 KB 102
สรุปผลการแข่งขันทักษะ 57 93
รายชื่อนักเรียน 2557-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.47 KB 449
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 159
ใบสมัครแข่งขันทักษะโปรแกรม Excel วันเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.2 KB 169
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 6 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 175
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 3 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 185
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2556(ใช้ติดรบ.ได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 185
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยด่วน เพื่อให้ทันตามกำหนดจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.19 KB 143
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 168
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 210
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - การงานอาชีพและเทคโลโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 270
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 134
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -พลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 132
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 259
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 190
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 336
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 216
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 742.5 KB 367
ข้อมูลบุคลากร ตุลาคม 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 253
รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 303
ตัวอนย่าง-คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 194
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 169
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - การงานอาชีพ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 257
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 182
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - พละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 152
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - สังคม ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 173
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 495
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 209
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 182
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.13 KB 1616
แผนงานงาน
แบบนิเทศการสอน61 Word Document ขนาดไฟล์ 756.5 KB 37
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 41
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 51
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.6 KB 46
แบบประเมิน 60 45
ผง.กภว.4-โครงการประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 233 KB 46
ผง.กภว3-แผนกลยุทธ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 65
ผง.กภว.1-การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 58
ระเบียบวาระการประชุม1-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 62
01-SAR59-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60)2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 50
00-ปกSAR-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.65 KB 44
เอกสารราย sar60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 48