เพลงมาร์ชไกรภักดี
เพลงโรงเรียน

 

เพลง  “มาร์ชไกรภักดี”

 

                                                                               คำร้อง-ทำนอง  อาจารย์ประสาท  มโนวงศ์

(*)  ศิษย์ไกรภักดีวิทยาคม รักความก้าวหน้า                       รักการศึกษา หาวิชาและมีวินัย

เร่งศึกษาปัญญาดี ให้ชื่อเสียงเกรียงไกร                                              รักษาไว้ คุณธรรมประจำตน

โรงเรียนรื่นรมย์ มีฝายน้ำล้น คนรู้ถ้วนหน้า                       ทั้งการศึกษา  สถานที่ดี  สวนป่าร่มเย็น

ใครได้เห็นเปรมปรีดิ์  ต่างชวนชี้ดีใจ                                  ช่างสดใส  ลูกหลานไทย  แสนดี

ยึดมั่นในความดี  มีสามัคคีธรรม                                          มีครูคอยชี้นำ  ด้วยรักและจริงใจ

รักเกียรติศักดิ์ศรี  ชาวไกรภักดี                                            มีรักสามัคคีสืบไป สร้างชาติไทยให้เจริญคงมั่น

เรารวมพลัง เพื่อสร้างสรรค์ คุณงามความดี                        ด้วยการเรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

ไม่เกียจคร้านการงาน  หนักหรือเบาเราทำ                          เพื่อสร้างนำ  ความเจริญของชาติไทย  (*)

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.97 MB