ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3พื้นฐานเพิ่มเติ่มสรุปภาษาที่สอง
ที่รหัสชื่อสกุลไทยคณิตวิทย์ส101ส234พละศิลปะอังกฤษการงานไทย2คณิตวิทย์2วิทย์3วิทย์4ส211ส203ศิลป์2ง205ง212ง270ง273ง242ง248ง248ง225GPAที่ห้องที่ชั้นจีนเวียตญี่ปุ่น
17096วรวัฒน์สุวัติ2221.51.54344033.542.52.7917753.5
27244จารุวรรณทาทอง32.5333444431.53.52.53.53.20656
37257รัชนีกรวังสำเภา3333.53.544441.51.53243.17759
47260วรางคณาป้องกัน1.521.53.53.53.53.54423.512.681979
57286ธีราพรจันทกรณ์110222440311.882890
67294สุภาวดีปฏิเหตุ2.5232.52.52444022.51.52.532486
77300ศาสตราวุธจงใจ1.52.51.54423.5443.5441.52.53.0810643.5
87305กนกวรรณศรีวินัย3.513.54444442.52.543.543.51334
97313ปิรัตดาพรสายทอง42.53.544444442.54443.7519
107320สุกัญญาโคษาราช4333.53.544443.522.533.53.29552
117908พรรณรงค์โสดามุข121333.543.54033.5422.7518763.5
127909ภาณุพงค์แก้วศรี2222.52.5434403442.52.9113693.5
137910ศุภกิจพงษ์เกษ322.53343.54403.53.542.53.118623.5
147912สุวัจวงศ์คำหล้า1313.53.53.53.544033.541.52.8215723
157916ชลิตาอิ่มเต็ม41.52.53344442423.53.09963
167917ธนวรรณจันทวี12.5233444431.532.543.071165
177919นิศารัตน์แก้วไทรหยวก12.523344442131.53.52.672080
187921พัชริดาบัวแก้ว1.52.523.53.533.5441.53.522.861470
197924ศิริวรรณสมณา013333.54432.602182
207925สุกัญญาไชยโชติ012.52.5343.5442.602182
217926สุดารัตน์มังษา2.52.52.53.53.54444022322.801673
227927สุภาวดีวรรณทวี1.532.53344442.522.542.53.011266
237928พัชรกันย์กาพย์กลอน433.544444442.5443.70219
247929หทัยภัทรวาภูธร3.5213.53.54444323.5443.35449
257930หทัยรัตน์ตามพงศ์111113.5423112.51.752991
267931อารียาหงษ์ลอย1.51.523333.54401.531.52.382587
277932อารีรัตน์บุตรสดีชนานันท์01.52.52.53.54441.532.562385
287937อนัญญาโมทะจิตร01.52.52.53043.512.002789
298074ณัฐริกาประภาสัย120333.50443132.342688
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.93 KB