ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2พื้นฐานเพิ่มเติ่มสรุปภาษาที่สอง
ที่รหัสชื่อสกุลไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2พละศิลปะอังกฤษการงานไทย2วิทย์2วิทย์3วิทย์4สังคม3ศิลป์2ง205ง212ง270ง273ง242ง248ง225ญี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้นจีนเวียตญี่ปุ่น
17248นริศราแก้ววิชัย3333344442434443.501137
27253ปิยธิดาสุพิศ322.53344443434443.501137
37256รสรินทรเวียงคำ3.5232.52.54444243.54443.53.421544
47261วันเพ็ญวรรณทวี433.54444442.544443.7717
57263ไอลดาตามบุญ2.5332334444342443.401747
67265คมสันต์สุขวงค์13.51.52234443432.51.52.802573
77266คุณาสินวงศา12221.51.534443432.51.52.592884
87273ภาคินมธุรส12.5.22.52.53.544444332.942368
97279สาครโพธิ์ขาว132.52.52.534443.543.5212.832471
107285เจนจิรานิยมคุณ2.5332.52.53.544423.53443.2520544
117288ปวีณาเทนโสภา332.544444423.53.5443.51934
127290ภครวดีสาริโย113223.5444241.52.542.712678
137291ยุภาพรสุวรรณศรี222.52.52.544442.542.5443.281953
147893กัญญารัตน์ปัญญาคม443332444424443.654254
157894จุฑามาศหงษ์ลอย4332244442.543.543.519344
167895ญานิกาอินทโร442.544444424343.654254
177897มานิสาฤาชาพันธ์323.53344442.543.54443.54833
187898เยาวลักษณ์โสดาโคตร433.544444424443.713164
197899โยธกาโพธิ์ขาว2.51.52.52.52.544441.54343.1822583.5
207900ณัฐรดีเที่ยงตรง3.532.533444424343.4614414
217901ศิริพรชูเชื้อ12.523.53.54444243.543.3218514
227902ศิริวรรณละมุน2.53.533.53.54444233443.4215444
237903สุนารีแก้วเชียงทอง2.5222.52.54444242.543.2321554
247904อาทิตยาเหมือดนอก4333344 Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.93 KB