ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สองสรุป
ที่รหัสชื่อสกุลไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2พละศิลปะอังกฤษการงานไทย2วิทย์2วิทย์3วิทย์4สังคม3ศิลป์2ง1ง2ง3ง4ง5จีนเวียตญี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้น
17238พงษ์พัฒน์มาพงษ์42.53444442.53.544443.671722
27239มงคลไชยวิเศษ03.512.52.5444131.5342.733477
37242สุเมธพุฒซ้อน3.532444442.5444443.661823
47245ชลลดาคำอินทร์3.543.544444444443.9322
57246ฐิติกาศรีโวหะ4434444443.543.5443.8655
267878นิศารัตน์บุญมาก22.51.5444442.544443.482440
277879ปาณิสราสิงห์หันต์43.53444443443.541.53.642028
287880แพรพรรณสำแดงฤทธิ์1.531.5334444443.332950
297881ศิรินทร์ทิพย์หงษ์ทอง23.52.5332.544343.543.432643
307882สายธารบัวแก้ว443.544444344443.8744
317883สุธิดาอัฐแป3.52.523.53.544433.5443.562332
327884สุปราณีวรรณทวี42.534444434443.7589
337885อนุสราทองลอย221332.544443.53.163160
347890ธนพลเชื้อวงศ์3.52.52.544444423.53.543.452542
357935ดวงแก้วพรรณโรจน์021.52.52.52.54423.5442.953367
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.93 KB