ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สอง
ที่รหัสชื่อสกุลไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะอังกฤษงานคณิต2วิทย์2วิทย์3วิทย์4ศลป์1ง1ง2ง3ง4ง5ง6จีนเวียตญี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้น
17398เจษฎาวันตะโคตร3.52.523.52.53.53.542.54424443.132539
27405ปฏิพัทธ์ผิวอ่อน3.52.5424343.54444443.372031
37406ปฏิภาณงามรัมย์3.53.52.542.543.54424443.543.411828
47407พรสวรรค์สุริโย0141.543422.541.5442.623050
57408ยงยุทธหล่อทอง3.542.5434343.543.53443.561013
67409โยธินใจแก้ว3.54342.543.543.53.544443.7323
77411ศุภวัฒน์ศรีวินัย3.53.52.54143.5444444443.58811
87417กนกวรรณพาบุตร43.52.542.5444333.5343.421726
97418กนกวรรณบุญต่อ3.5333.543.53.543.5244443.511216
107419กัญญารัตน์กงแก้ว4334443.543.53.544443.7134
117423ณิชกานต์กกเปือย4433.543.544433.54443.7045
127427รินรดาจันทะโสม3.542.53.53.53.53.543.5232.543.292336
137454กัญญารัตน์เทพธานี33.5343.543442333.352132
147456ชุติกาญจน์นะรา342.54443.5443444443.57912
158029จักรพงษ์แสงวงค์03.513.5341.52.541.53.52.583151
168030เนติศักดิ์โชคนัติ3.542.5434342.53.53.5343.352132
178031พิทยาบุญนำ32.523.533.5343.51.544443.272437
188032รัตนากรภิญโญภาพ33.534343.543.524343.471521
198035ศักดาอุดทา22243.5444323.5242.922743
208036สิริโชคสิงห์วงษา3.532.54243.543.53.544443.451623
218037จิราภรณ์เพชรดา3.543.54443.5443443.6956
228038ดลฤดีวงศ์ษา223.52.53.52.542.53.542.5443.062642
238039ธนิการ์พรหมเวียง43.5343.543.54423.53443.501318
248040นันทวรรณนัยนิตย์3.52.53434343.53443.411828
258041ปิ่นผกาใหม่คำ3444443.543.543.5343.6956
268042พรนิภานาอุดม3.543.5434443.53.5443.7412
278043พรรณนิภากัณหาทิพย์2.51.53.51.53.5342.532.503254
288044วรรณภาวรรณทวี33.534443.543.53443.541115
298045วลัยรัตน์พรหมประดิษฐ์332.543.54443.5444443.501318
308046ศิริรัตน์แก้วปี3.543.54342.543.544343.6079
318075ศรัณย์จันทกรณ์21.542.542.542.5342432.902844
328085บุษยาบุญหนัก01.53.51.53.53.54234343.532.772946