ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2พื้นฐานเพิ่มเติ่ม
ที่รหัสชื่อนักเรียนสกุลนักเรียนไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม3สังคม4พละศิลปะอังกฤษการงานท.เพิ่มคณิต2คณิต3สังคม2ศลป์1ศลป์2ง1ง2ง2ง3ง4ง5ง6GPAที่ห้องที่ชั้น
18077กาญจนาการะเมฆ0103121421.042977
28189ณัฐพงษ์ศรีบุญเรือง3.532.52.5433.53.542442.53.211539
38160นิสรรค์โมทะจิต111.502.533102.51.182775
48161ปิยวัฒน์จันทโสม33.522.543.53.54443.543.53.341231
58162พัชรบุญเหลี่ยม33.52.524333.5433.533.53.231438
68163ภควัตณ์สมดอกแก้ว3.5331.52.5233.53.52.5443.52.982051
78164ภานุเดชศรีไสว442.52.543.533.5444443.60719
88165รุจนเรศไชยตะมาตย์2.54322.5443.5424443.181640
98166สุนทรโพธิ์ขาว1.5302.52.533.54232.51.52.172567
108167อนุชาสิงห์เชื้อ43.5333.53.533.53442.53.48925
118168อัครพนธ์พวงแก้ว0102.51.52.542.512.511.51.132876
128169กมลพรมิ่งสอน242.52333441.53.53.543.181640
138170กัญญามาศหงษ์ศิริ13.52.533.53.542.53443.141844
148172เกษนรินทร์โพธิ์ขาว3.53.534423.5444442.53.54823
158173จันทิมาบุญกัญญา443.54443.53.5444443.8139
168174จิระภาดวงเสนาะ443.53443.53.5444443.8139
178175จุฑาทิพย์วิเศษหมื่น4433343.53.543.54423.48925
188177ณัฐริกาจารศรี31.50232.541.5221.622672
198178ทิพวรรณเข็มละทอง13.5022341.53.5242.52.702258
208179ปภัสสรสีลาดหา3.5433433.5444443.63616
218180ปรารถนาโคตรพันธ์23.52.542.53.512.534443.001949
228181ปรียานุชแสงสกุล443.544444443.5443.9212
238182พัฒน์จิราสมบัติ3.532.53333.5123.5442.902154
248183รสิกานัยนิตย์1.52.52333.53.51.5332.53.52.652361
258184รัชนีกรบุญสอน43.533443.53.543.54423.431128
268185ลออรัตน์ศรีสังข์444443.544444443.8526
278186สุฑาทิพย์จันพานิช33.52.5232.53.53.53.543.543.53.341231
288187อรอนงค์ประทีป44444443.543.52443.76513
298188อุลัยวรรณนัยนิตย์1323333.51.533432.652361
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.06 KB