ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1พื้นฐานเพิ่มเติ่ม
ที่รหัสชื่อนักเรียนสกุลนักเรียนไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะอังกฤษการงานท.เพิ่มคณิต2คณิต3ส.เพิ่มศลป์1ศลป์2ง1ง2ง3ง4ง5ง6GPAที่ห้องที่ชั้น
17577ปฏิภาณบัวสด3.5333.5443.5434343.451027
27580พินิจพุฒตาลพงษ์2212.5233.52.521.902670
37584ศุภกฤตสังขาว23.52.512.53.53.543321.52.702058
47595บุษราวรรณฝังนิล3.53.533.52.53.53.5433.53.543.311233
57596ปริยากรสุวัติ443.53.54344443.533.79612
67598เพชรรัตน์พิลา4443.53.53.5443.53443.8447
77600รุจิราศาลากาหมุด444444443.53.5443.8724
87606สิริยากรแอนโก4443.544443.53443.8724
97607สุวัจนีย์เข็มบริบูรณ์2.52.52.5233.53.5433.542.53.151543
107626อนุสิทธิ์ปินะกัง322.5343.54413.121645
117627กนกวรรณเพลินจิตร32.5333.543.5433.53.533.401129
127628กัลยกรพงษ์เดชา2232232.532.52.152468
137633ณิชนันท์จันพานิช4443.543.54443443.8913
147642รุ่งทิวาพรมแดน42.53.52.543.54433.53.543.57821
158149ทักษิณรุ่งแก้ว24243443.54343.291335
168150นคเรศบรมสุข443.53244444243.70715
178151สมชายสังขาว2.53.512.54343.52.521.52.642163
188152ทิพบุตรโท23.53342.5343.51442.961952
198153นริศราอินทโร12.5332.543443.52.543.121645
208155ณัฏฐพัชร์อ่อนศรี3.53.532.5433.543.53.5443.54923
218156น้ำฝนผงเสน่ห์3.522.52.5434443.543.251437
228157นิตยาคำตัน221.523344322.52.502365
238158ลลิพรรณโมรา23323.5342.53.5243.081847
248189อรนีสัมมนา4443344444343.8159
258190กาญจนาช่างทาพิน21.51.51.52.51.5342.52.51.932569
268191เกศเพชรจีนชัยภูมิ13.52242.533.53.542.52.572264
278192ณัฐิวัฒน์คำผง11.512.5134222.51.522773
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.06 KB