ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สองสรุปผลการเรียน
ที่รหัสชื่อนักเรียนสกุลนักเรียน
ไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะงานอังกฤษง20281ง20273ง20248อังกฤษจีนเวียตญี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้นคณิต2
17834กริชเพชรรุ่งเรือง2.52.51.541442.544443.161751
27836ณัฐพงศ์พะวรรัมย์0100021.532xxxxxxx1.102381x
37838ธีรยุทธงอมสงัด2.54343.5442.53.54443.551326
47839นรวิชญ์ภูธรทง444444423.54443.81612
57840นริศลำภา342.54444244443.571225
67841วัชระกอผจญ000002.5031xxxxxxx0.702786x
77842สมชายทองโสม000002.512.52xxxxxxx0.902482x
87843สุรชัยขันตรี000002.512.51xxxxxxx0.752685x
97844เสกสรรค์ศรีลาสาร000002.502.52xxxxxxx0.802584x
107845อดิศรศรีสังขาร1000033.53xxxxxxx1.382280x
117846อภินันท์แสงทรัพย์34444442.544443.778174
127848ณัฐกานต์บุกรณ์34344442.544443.66921
137849ณิรากรณ์ขันตี3.54444442.544443.8349
147850ธัญญารัตน์เทพธานี3.543.54444344443.81612
157851นวพรพรมสิทธิ์342.543.5443.544443.66921
167853ปัณณิกาภูผิวคำ3.542.544442.53.54443.621124
177854พรลภัคสุพรรณ์231.53.53.5442.543.5433.071857
187855ภควดีทวี341.544442.53.54443.461537
197856มุกดาหอมหวน2.5033.5143.52.53.53.53.532.751966
207857เรไรพาพรหมมี3.54444443.544443.9012
217858วิลาสินีอร่ามเรือง3.54444443.544443.9012
227859สริดาสังฆคุณ2.502043344332.562073
237860สุดารัตน์สิงห์หัน342434433.54443.511429
247861สุนิสาสะโสดา44443.5443.53.54443.9012
257862อัมพรวรรณทวี3.544444433.54443.8349
267863อารีรัตน์คำชนะชัย341.53.5343.53.534443.371643
277951กัลยกรค้ำคูณ2010422.53.52311.792178
* ขาดบางรายวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.73 KB