ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สองสรุปผลการเรียน
ที่รหัสชื่อนักเรียนสกุลนักเรียน
ไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะงานอังกฤษง20281ง20273ง20248อังกฤษจีนเวียตญี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้น
17769ไกรวิทย์โคตรวงษ์22.51.53.51.5442.534242.852764
27770จิระพันธ์สุวรรณะกุล23.513.5244134342.882562
37771ธนากรพรหมวันดี1.5214243134332.572972
47772บัญชางามสุข2.53142.544234242.962360
57773บุรพัฒน์มั่นหลาย2.542.542.5442.5342.543.311545
67774พชรศรีสุขผ่อง2.5322.5343.52.53.541.542.922461
77775ภานุพันธ์ตามบุญ1312.52.5431.53413.52.403074
87776วรวิทย์ป้องกัน2.541.53.53441.53412.52.872663
97777สุธีจิตโชติ34244442.5442.543.441240
107778สุทัศนากรสถาพร2.54344442.53.54243.421342
117779สุริยะภาษี2.54142.54423.54243.112054
127781อนุรักษ์วงศ์รักษ์2.541.543441.53.54243.141952
137782อภิชัยสรยานต์2.53.51.542441.53.543.533.092155
147783อลงกรณ์จันทะศรี32.52.5434423.543.543.291747
157785กชกรไชยดรุณ2323.51442.534443.092155
167786กัญญารัตน์พินิจกิจ34242.54433.54443.50933
177788กัญญาลักษณ์ศรีภักดี342434433.54443.51729
187789เกษราภรณ์วรรณทวี3.542.53.53.544334443.55526
197790จันทิมาจันทาทอง34242.5442.53.54443.461137
207791จุฬาลักษณ์จันทาทอง242.543.544344443.51729
217792ปรารถนาพรหมคุณ3.54444443.544443.9022
227794ปิยะนุชบูรณะ3.5423243.544443.321444
237796รัชนกภูมี44343.544344443.79315
247797รัตนาโพธิ์ขาว2423.53442.53.54443.311545
257798รุจิราสีไสย์23232.544344443.201850
267801สุธีมนต์แอนโก44443.5443.544443.9411
277802อรอนงค์แก้วศรี34243.544334443.50933
288102วิภาพรมน้ำ44244443.544443.74419
298103วัชรพลเชิดสูงเนิน241.52243.524313.52.642868
308104ชลธิชาสังจอม33342.5443.53.54443.53628
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.73 KB