ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สองสรุปผลการเรียนเฉลี่ย
ที่รหัสชื่อนักเรียนสกุลนักเรียนไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะงานอังกฤษคณิต2วิทย์2ศิลป์2ศิลป์3ง20266ง20256อ22201จีนเวียตญี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้น
17954กฤษวรรธแก้วบุญทัน13.523343.533.53.543.53.031717
27956จิระศักดิ์สรารัมย์10322.51.532.5322.162525
37957ณัฐวุฒิฝังนิล13232.53333.53342.772020
47958ทินกรเชตะวัน2.53.5343.5343.543.53.53.53.411010
57959ธนพลสีมานะ101.52.52.5321.5423.522.012929
67960ธนพลสมพานเพียร00100011.50.503333
77961ธีรวัฒน์ตามบุญ1.53.53331.5443.53433.121414
87962นัทธพงษ์ไชยแสง12.523.53333.51.53.53.53.52.772020
97963ภานุวัฒน์ทองทราย2423.53.544433.5433.291212
107964ยุทธศักดิ์วรรณโย12.5233.53.53.52.533432.772020
117966วรรณชัยสาลี2.52.52.53.533.53.53.53.533.533.051616
127967วรวุฒิผลบุญ12.52332.543.53.53442.931818
137968สุรกรโกราศรี111.51.51.51.531.52.531.763131
147970ขวัญแก้วคันศร101.51.51.51132.5301.443232
157971ชลธิชาวรรณทวี1122.5222.532.5301.923030
167972ทิชาทวีศรี33.543.53.534444443.7466
177973ธัญญาวรรณพจนา11.523.5232.53332.392424
187974ธิดารัตน์สว่างโสดา101.53.52.542.52.533.502.022828
197975นิภาวรรณเขตสกุล222.532.52.5332.53442.841919
207976บุญญารัตน์โพธิ์ขาว3.53.53.53.53.544444443.7744
217977บุญฑวรรณนัยนิตย์2.53333.53432.533.543.111515
227978ปาริชาติชัยคำภา1.51.51.53.52.5330233.502.052727
237979พรพิรุณขันตี11.52.53.533332.53442.772020
247980ภัทรสุดาทรัพย์เจริญ3.5444444444443.9411
257981ภาวิณีทำทวี2233.53.5343.543.5443.251313
267982ภาวิตาสะโสดา3443.5343.5444443.7744
277983เมธิตากลางสาร4443.54344443.543.8733
287984ยุวดีคุณมี2.543.52.543.54443.5443.5688
297985วรรณนภาแสวงทรัพย์2.532.53.53.543443.53.543.361111
307987สุณิสาสุทธิแพทย์3433.5433.5443.5443.6277
317988สุภาวิลัยโพธิ์ขาว11233.53.53.522.53.502.142626
327989หัสญาศรีภักดี3.54443.544444443.9322
337990อัญธิกาพจนา333.53343.5444343.5099
* ขาดบางรายวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.37 KB