ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สอง
ที่รหัสชื่อสกุลไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะงาน1งาน2อังกฤษคณิต2วิทย์2ง20203ง20277ง20260อ21201จีนเวียตณี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้น
18129ชาตรีมาสมัคร1121.53.50112.511.411939
28130ไชยวัฒน์ศรีเมือง1332343.53213.5******2.52.591634
38131ณัฐวุฒิจันทร์ตั้ง1.523.52.524422.514422.731533
48132ธนกฤตวิลัย23.532.5333.52.522.54******3.52.941228
58133ปฏิพลแน่นอุดร233.544443234313.081025
68134พัชรพลชรินทร์143233321.51332.52.501735
78135รักษ์ชัยคมไสย์1.543.53.533.53.5231332.52.921329
88136ศิระศักดิ์พันทากูล2.54443.543.52.52.53.53.543.50413
98137ศุภวิชญ์ขุนพินิจ133.52333.5321.533.523.6039
108138อภิสิทธิ์ป้องกัน1.532.53.53.543.532.51.5443.53.051126
118139โอภาสใจแก้ว1442.544432343.543.23620
128140กนกพิชญ์วงศ์ประเทศ13.53.534442.51.52.542.52.52.911430
138141จารุพิชญายะวะระ3444444442.54******43.8213
148142ปิยะดาพิมพ์วงศ์1.543.53333.53.52.52.54******33.13924
158143พิไลวรรณผัดศรี1.54433.543.5322.54343.23620
168144ศรัญาวรรณา1.52.53.53.53.543.53234443.16823
178145ศศิกานต์อินทะพา13.543.53.5443.53.534443.44514
188146สุพิชชาย์โมทะจิตต์122.52.5343.502133.532.321838
198147อรปรีญาแก้ววงษา2.54444443.5334******43.6725
*ขาดบางรายวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.71 KB