ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1พื้นฐานเพิ่มเติ่มภาษาที่สอง
ที่รหัสชื่อสกุลไทยคณิตวิทย์สังคม1สังคม2สังคม3พละศิลปะการงาน1การงาน2อังกฤษคณิต2วิทย์2ง20203ง20277ง20260อ21201จีนเวียตณี่ปุ่นGPAที่ห้องที่ชั้น
18109กำพลศักดิ์จันทะศรี13.543.5243.53.523.54443.261318
28110กิตติชัยสายกระสุน23.543443.52.52.533.5443.281217
38111จักรพรรณวรรณทวี243.53.53.53.533.52.52.5343.53.231520
48112ธนทรัพย์ช่อจำปา2.5431133.532.54333.52.831731
58113ธนวัฒน์ศรีชาลี2.5342.52442.543.53443.261318
68114ธนากรวันตะโคตร3443.5443.53444433.6646
78115ธีรวัฒน์คำศรี33.542243.53444443.441014
88116นัทธพงค์กงแก้ว33.543.5443.53.5334443.6079
98117ปฏิพลมีกันยา1.533.53243.52.5333443.031627
108118ปัญญากรไชหาวงษ์1.533.511.53321.52.533.532.461936
118119สถาพรพุฒซ้อน2.533.54443.53333.542.53.301116
128120อมรเทพฤทธิ์พรมกา132.51.51.533.52332.53.532.461936
138121กนกอรตอนศรี3.5444444443.54443.9211
148122จิราวรรณก้อนทอง2.53.5444443.543.54443.7334
158123ปภัสราทราธร2.54443.543.53.542.5443.53.6646
168124พัชรินทร์ภักดี33.544344342.542.543.57811
178125มลฤดีวรรณทวี12.532.52443.521.54432.831731
188126วิชญาพรกาละเมฆ3.54443444443.5443.8522
198127วิภาณีวงละคร2.5444443.53434433.6268
208128สิริยากรพรหมวันดี44442.543.5342.54443.57811
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.7 KB