ติดต่อเรา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
170 ถนนศรีสะเกษ-อุบล หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์   ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045612433 เบอร์โทรสาร 045616212
Email : kraipakdee@gmail.com
Facebook : facebook.com/kraipakdeewitayakhom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :