รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
170 ถนนศรีสะเกษ-อุบล หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์   ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045612433 เบอร์แฟกส์ 045616212
Email : kraipakdee@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :