รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธนกรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ (ตุ๊ก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 3 (ม.ปลาย)
อีเมล์ : Thanakornn@gmail.com
เว็บไซต์ : www.inno-en.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท อินโน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : PS
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 มิ.ย. 2561,00:26 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.60.165


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล