ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทิพย์กมล โภคพันธ์ (แอ๋ว)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
อีเมล์ : mooling97@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : คาเนมิทสึ พูลเล่ย์
ตำแหน่ง : qa ตรวจสอบคุณภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 64/23 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ. ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ส.ค. 2557,06:33 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.170.9


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล