... เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม .......... ...ยินดีต้อนรับสู่่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม .... ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกิษรา เทสันตะ ....
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...
....พิธีเปิดมหกรรมเปิดบ้านนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด
ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร และโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 36 โรงเรียน เข้าร่วม โดยโรงเรียนกลุ่มความมั่นคงทางอาหาร เป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญเวทย์ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ เป็นที่ปรึกษา
ในนามเจ้าภาพ นางกิษรา เทสันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในการร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ ครั้งนี้

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา 12 กรกฏาคม 2565
https://photos.app.goo.gl/tmLces3RzeC4U73m9
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เผยแพร่ผลงาน : เรื่อง การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ ปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (137/0) 07 มิ.ย. 65
การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ ปรับปรุงผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (103/0) 07 มิ.ย. 65
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1308/1) 01 ก.พ. 63
การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (677/0) 01 ก.พ. 63
10 อันดับร้านเค้กที่ดีที่สุดในกรุงเทพ (786/0) 24 เม.ย. 62
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ (1320/0) 10 พ.ค. 60
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน (1903/0) 21 มี.ค. 60
ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (1153/0) 21 มี.ค. 60
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ (1174/0) 21 มี.ค. 60
test (1193/2) 28 ธ.ค. 59
ข่าวการศึกษา

 


 

สำหรับนักเรียน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
KPW.E-magazine
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
รับเรื่องร้องเรียน
    ตุลาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9 10 1112 13 1415
16 17 1819202122
23 24 2526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
26 ก.ย. 65 ถึง 29 ก.ย. 65
นร สอบปลายภาค 1/2565
10 ต.ค. 65
หยุดวันออกพรรษา
13 ต.ค. 65
หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
17 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65
รร ปิดภาคเรียน 1/2565
24 ต.ค. 65
หยุดชดเชย วันปิยมหาราช
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเวปไซต์ของโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
งานสารสนเทศโรงเรียน